Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

DZĒRVES PAMATSKOLAS SKOLĒNU SKOLAS SOMĀ KONCERTLEKCIJA “IMANTS KALNIŅŠ. 80”

   Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros maija sākumā daļa Dzērves pamatskolas 4.-9.klašu skolēnu noskatījās SIA “Dzīvā mūzika” piedāvāto tiešsaistes koncertlekciju “Imants Kalniņš. 80”.
   Skolēniem jau bija pazīstamas vairākas Imanta Kalniņa dziesmas, kādi zināja, ka dziesmu radīšanā vairākkārt iesaistījies arī komponista brālis – dzejnieks Viktors Kalniņš, taču, gatavojoties koncertlekcijai, skolēni pamatīgāk centās iepazīt gan I.Kalniņa biogrāfiju, gan viņa muzikālās kompozīcijas – dziesmas, simfonisko mūziku, teātra un kino mūziku.
   Koncertlekcijā, dziedātājas Ievas Sutugovas stāstījumā ieklausoties, skolēni uzzināja daudz interesantu faktu, kas saistīti ar Imanta Kalniņa biogrāfiju un māksliniecisko darbību. Savukārt Ievas Sutugovas, Mikus Abaroniņa un Jāņa Miltiņa mūziķu grupas pozitīvi aizrautīgajos priekšnesumos dzirdēja gan jau pazīstamās, gan svešākas komponista dziesmas.
   Par to, cik uzmanīgi ieklausījies koncertlekcijā, katrs varēja pārliecināties, aizpildot organizētāju sagatavoto krustvārdu mīklu. Jāatzīst, ka tas visiem nemaz tik viegli nepadevās.
   Piedāvātais pasākums bija ļoti kvalitatīvs un interesants, tomēr ļoti gaidām iespēju klausīties māksliniekus klātienē!

SKOLAS SOMĀ izrāde jauniešiem “@BEZ FILTRA”

   Pateicoties  kultūras programmai “Latvijas skolas soma”,  7. maijā Dzērves pamatskolas 5.-9. klašu audzēkņiem bija iespēja noskatīties Goda teātra izrādi “#BEZ FILTRA”. Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, izrāde notika YouTube platformā, un skatītāji to vēroja attālināti.
   Skolēni ieinteresēti sekoja līdzi stāstam par divu zēnu, Daniela un Niklāva, draudzību. Jauniešu lomās lieliski bija iejutušies aktieri Edgars Ozoliņš un Rolands Beķeris, un viņu izspēlētajās situācijās, asprātīgajos dialogos varēja saklausīt gan puišu atšķirīgos uzskatus par  ikdienas problēmām, gan novērtēt viņu dažādo dzīves pieredzi. Izrādē tika meklēta atbilde uz jautājumu – vai sociālo tīklu popularitāte var izjaukt draudzību? Liela vērība Daniela un Niklāva sarunās tika pievērsta veselīgam dzīvesveidam, bezatkrituma dzīves principiem, lai mazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi. Izrādē bija iekļautas tādas mūsdienu aktualitātes kā dejas TikTok un satura veidošana YouTube kanālam.
   Pēc izrādes noskatīšanās skolēni atzina, ka tā ir ļoti piemērota jauniešu auditorijai, jo tika runāts par lietām, kas viņus interesē.

DZĒRVES PAMATSKOLAS SKOLĒNU SKOLAS SOMĀ TIEŠSAISTES IZGLĪTOJOŠA NODARBĪBA “APAVU STĀSTI”

   Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 12.maijā  Dzērves pamatskolas 3., 4., 5.klases skolēni Latvijas vēstures notikumus iepazina izglītojošā nodarbībā “Apavu stāsti”.
   darbības vadītājs Nils Klints nodarbības laikā atklāja, ka arī apavi – kurpes, zābaki, tupeles – var būt sava laika liecinieki, kas stāsta stāstus par cilvēkiem, kuriem tie piederējuši, kas tos valkājuši, ejot cauri laikiem un notikumiem. Stāsta par to, ko ļaudis piedzīvojuši, redzējuši, kur piedalījušies un ko izjutuši.
   Skolēniem bija iespēja noklausīties četru dažādu kolekcijā iekļauto apavu stāstus, kas sniedza jaunas zināšanas un izpratni par Latvijas vēstures laikmetiem, kultūrvēsturi un vēsturisko mantojumu.
   Klausoties stāstus, bērniem radās arī vairāki jautājumi, uz kuriem atbildes bija jāmēģina rast kopā ar skolotāju vai vecākiem, jo nodarbība notika tiešsaistē, un šis nodarbības formāts nedaudz ierobežo skolēnu un vadītāja saziņu pasākuma laikā. Savukārt stāstījumā dzirdētais skolēniem deva ierosmi papētīt apavu un dažādu lietu stāstus arī savās mājās.

SKOLAS SOMĀ LATVIEŠU KARAVĪRU DZIESMAS

   Novembris Latvijā ir valsts svētku mēnesis – patriotu mēnesis. Dažādos mācību priekšmetos skolās tiek apskatītas tēmas par Latviju, Latvijas cilvēkiem, dažādiem nozīmīgiem notikumiem Latvijas vēsturē. Tieši šāds ir arī vīru kopas “Vilki” darbības mērķis - popularizēt un nodot nākamajām paaudzēm mūsu bagāto kultūras mantojumu, jo īpaši noklusēto krāšņo un bagātīgo karavīru dziesmu klāstu, ko ļoti interesantā un aizraujošā veidā dalībnieki dara ar kopas sagatavotās koncertlekcijas “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” palīdzību.
   Vīru kopas “Vilki” koncertlekciju 6.novembrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja noklausīties Dzērves pamatskolas skolēniem.
   Klausoties vīru kopas “Vilki” dalībnieku dziedātajās karavīru dziesmās un koncertlekcijas vadītāja Edgara Lipora stāstījumā, skolēni guva jaunas zināšanas par mūsu – latviešu - saknēm, par seno karavīru apģērbu, bruņojumu, par mūzikas instrumentiem, par 20. gadsimta latviešu brīvības cīnītājiem viņu patriotismu, nacionālo garu un pašaizliedzību cīņās par mūsu zemes brīvību. Tā nebija parasta lekcija, bet karavīra ceļa ilustrācija ar dziesmām, rituāliem un reāliem stāstiem no kara gaitām. Klausītājiem klātienē bija iespēja iepazīt ne vien latviešu folkloras skanējuma daudzveidību, bet arī mūzikas instrumentu dažādību – āžarags, celma bungas, ģīga, akordeons, harmonikas, tāšu taure, stabules, dūda, kokle – un seno tērpu, ieroču, rotu atdarinājumus. Bagātais informācijas klāsts, kuru skolēni guva koncertlekcijas laikā,  ikdienā tiktu apgūta vairākos atsevišķos mācību priekšmetos - literatūrā, vēsturē, mūzikā, sociālajās zinībās.
   Klausītājiem bija iespēja aktīvi iesaistīties pasākuma norisē, gan atbildot uz koncertlekcijas vadītāja jautājumiem, ko varēja izdarīt tikai tie, kas īpaši uzmanīgi ieklausījās dziedāto dziesmu tekstos, gan – pasākuma noslēguma daļā – dziedot līdzi vīru kopas dalībniekiem.
   Pēc pasākuma vairāku klašu skolēni jau izpētījuši biedrības “Vilki” Dzērves skolai dāvināto grāmatu “Pulcējaties zem latviešu karogiem”, kas fotogrāfijās un aprakstos iepazīstina ar latviešu strēlnieku gaitām vēstures griežos.
   Paldies vīru kopas “Vilki” dalībniekiem, kuru stāstos un dziesmās vēsture atdzīvojās, liekot katram pārdomāt par savu devumu Latvijai šodien.

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833