Pieejamības rīki

Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Skolēni iepazīst Dienvidkurzemes novadu

  Kad sākas vasara un skolēni vairs katru rītu nesteidzas uz mācību stundām, ir īstais laiks doties tuvākos un tālākos izbraukumos, lai nostiprinātu  dažādos mācību priekšmetos apgūto un uzzinātu jaunas lietas.
  4. un 5. klases skolēni kopā ar audzinātājām Lieni Bērziņu un Mairu Skabuli, un skolotāju Vitu Valdmani devās uz Aizputi un Kazdangu. Labi zināmās vietas tika iepazītas it kā no jauna, jo uzmanība tika pievērsta nevis dažādām tirdzniecības vietām, bet gan novada kultūrvēsturiskām vērtībām. Aizputē skolēni uzzināja, kādi traģiski notikumi Otrā pasaules kara sākumā risinājušies ebreju sinagogā ( tagadējā kultūras namā), ar ko nodarbojas starpnozaru mākslas grupa “Serde” un kāpēc pilsētā radušies divi košie sienas gleznojumi. Zināšanas par dižkokiem tika atsvaidzinātas, uzmērot Aizputes lepnumu – Latvijā lielāko purpurlapu dižskabārdi. Savukārt pilsdrupu sarga  -bruņinieka  - skulptūras mērījumi liecināja, ka viduslaikos šāds 1,80 m liels vīrs varētu tikt novērtēts teju kā milzis. Aizraujošs skats uz mazpilsētu pavērās, uzkāpjot 27 m augstajā skatu tornī, kurš kādreiz bija ūdenstornis. Šeit, aplūkojot maketu, skolēni arī uzzināja,  kā kādreiz notika ūdens piegāde iedzīvotāju mājokļiem.
  Kazdangā skolēni izstaigāja Pīlādžu aleju ar 15 pieturvietām, kurās izvietoti izglītojoši taktili vides objekti, ļaujot izzināt dabu, kultūru un vēsturi caur piecām maņām – redzi, dzirdi, tausti, garšu un smaržu. Kazdangas muzejā, kas iekārtots bijušajā barona Manteifeļa pilī, vispirms uzmanību piesaistīja ēkas iekštelpas, salīdzinot tās ar Dzērves pamatskolas iekārtojumu, jo arī mūsu mācību iestāde atrodas Manteifeļu dzimtai piederējušā pilī. Muzejā skolēniem patika daudzveidīgā ekspozīcija: gan senās aptiekas iekārtojums, gan dažādu dzīvnieku un putnu mulāžas, gan telpas, kuras veltītas kādreiz slavenajam Kazdangas tehnikumam.  Lielu prieku visiem sagādāja iespēja pašiem pamēģināt  izvilināt skaņas no īstas medību taures.
  7. un 8. klases skolēni kopā ar audzinātāju Vitu Valdmani devās uz Liepāju. Diena sākās ar Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles apmeklējumu, aplūkojot dievnama grezno, rokoko stilā veidoto interjeru un klausoties, kā skan  pasaulē lielākās nepārbūvētās mehāniskās ērģeles. Uz baznīcas torņa skatu platformas stāvot, skolēni varēja pārliecināties, ka Liepāja patiešām ir pilsēta, kas atrodas starp ezeru un jūru,viņi jaunā rakursā aplūkoja pilsētas kultūrvēsturiskos objektus un  todien Liepājas ostā piestājušo 224 metrus garo kruīza kuģi “Seven Seas Splendor”. Skolēni apskatīja arī viesnīcas "Art Hotel Roma” iekštelpas ar lielisko mākslas darbu kolekciju. Neparastas sajūtas pārņēma viesnīcas pagraba labirintos iekārtototajā  mākslas galerijā. Šeit varēja priecāties par lielisko leļļu mākslinieces Ināras Liepas personālizstādi ”Laika spēles”. Kas gan tas būtu par braucienu uz Liepāju, ja ceļš nevestu līdz jūrai? Jūrmalas parkā jaunieši piestāja pie vides objekta “Spoku koks,” kas veltīts grupai “Līvi”, izstaigāja Latvijas mūziķu slavas aleju ar viņu plaukstu atlējumiem bronzā, kā arī novērtēja atjaunoto brīvdabas koncertzāli “Pūt, vējiņi!”. Dienas noslēgumā pēc patīkamas atpūtas pludmalē jaunieši apmeklēja boulinga zāli.
  Skolēni atzina, ka izbraukumi, iepazīstot Dienvidkurzemes novadu un Liepāju, bija iespaidiem bagāti un  ka arī tuvākajā apkārtnē var atklāt daudz jauna.

-= galerija =-

SVĒTKOS CĪRAVAS BAZNĪCĀ

  Aizvadīta vasaras brīvlaika pirmā nedēļa, un pavisam neplānoti un negaidīti brīvdienu noskaņās jaunāko klašu ansamblim un skolotājai Lāsmai radusies iespēja satikties. Tikšanās iemesls – atkārtot kādas no mācību gadā apgūtajām dziesmām, lai ar saviem priekšnesumiem sestdienā, 11.06., papildinātu Cīravas luterāņu baznīcas kristību dievkalpojumu. Svētku dievkalpojums šoreiz notika Cīravas pagasta svētku ietvaros.
  Dalība baznīcas svētku dievkalpojumā bērniem bija jauna un īpaša pieredze - gan vērojot dievkalpojuma norisi un klausoties seniora ansambļa priekšnesumos, gan izbaudot savu dziedāšanu, kad mazās balstiņas skaisti izskan baznīcas velvēs. Visiem tā bija arī pirmā ekskursija, apskatot Cīravas baznīcu no iekšpuses.
  Paldies draudzes priekšniecei Līgai Grīnvaldei par negaidīto un neplānoto, bet ļoti īpašo iespēju! Paldies ansambļa dalībniekiem par dalību pasākumā! Paldies arī mazo dziedātāju vecākiem par atbalstu!

-= galerija =-

IZGLĪTOJOŠAS UN PRAKTISKAS NODARBĪBAS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS STIPRINĀŠANAI

  Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) ietvaros no februāra līdz maijam Dzērves pamatskolas 1.un 2.klases skolēniem bija iespēja piedalīties 10 nodarbību ciklā  “Izglītojošas un praktiskas nodarbības bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai”.
  Katru piektdienas rītu pirmās un otrās klases skolēni ar prieku sagaidīja treneri Rihardu Frīdenbergu, lai kopā apgūtu daudzveidīgas un daudzpusīgas fiziskās aktivitātes (t.sk., vingrojumus un uzdevumus) vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanai, t.sk., muguras muskulatūras stiprināšanai stājas problēmu profilaksei. Nodarbību plāns sastādīts, ievērojot aktivitāšu savstarpējo pēctecību un pietiekamo intensitāti, kā arī ņemot vērā mērķauditorijas vecumu un fizisko sagatavotību, arī attīstības līmeni.
  Paldies Rihardam Frīdenbergam par sadarbību!

-= galerija =-

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMS

  Mācību gada pēdējā diena Dzērves pamatskolā iesākās ar svinīgo pasākumu, kura laika atskatījāmies uz 2021./2022.mācību gadā paveikto. Skolas direktors teica paldies skolēniem, kuri visa mācību gada laikā centīgi un apzinīgi veikuši mācību darbu, aktīvi iesaistījušies interešu izglītības programmās un ārpusstundu darbā, kā arī piedalījušies un guvuši labus rezultātus dažādos konkursos, sacensībās un mācību priekšmetu olimpiādēs.
  Vēlāk visi devās uz šī semestra pēdējo lielo mācību stundu – skolotāju sagatavotajām zināšanu un prasmju darbnīcām. Katrai klasei bija iespēja apmeklēt 10 darbnīcas. Uzdevumi – dažādi. Erudīcijas prasmes tika pārbaudītas  ātro jautājumu – atbilžu spēlē, kurā jautājumi par visdažādākajām tēmām. Precizitāti un prasmi koncentrēties katrs varēja pārbaudīt, izmēģinot roku šaušanā mērķī. Nemaz nebija tik viegli pēc taustes un smaržas noteikt mājturības skolotājas sagatavotos un maisiņos ieslēptos pārtikas produktus, bet bioloģijas skolotājas sagatavotajā darbnīcā ikviens varēja uzzināt interesantas lietas par putniem. Tad vēl veiklības un precizitātes uzdevumi, atmiņas treniņš, komandas saliedētības un sadarbības prasmju pārbaude.
  Paldies skolotājiem, paldies skolēniem par jautri un priecīgi vasaras brīvlaika noskaņās aizvadīto pēdējo šī mācību gada skolas dienu! Lai pēc jaukas un saulainas vasaras visiem atkal tikpat priecīga atkalsatikšanās septembrī!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833