Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Rīkojums par Dzērves pamatskolas darba organizēšanu

Karjeras atbalsts Dzērves pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ieguldijums tava nakotne

   Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Aizputes novada dome Dzērves pamatskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
   Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

   Pedagogs karjeras skolotājs skolā:
     * konsultē, informē un izglīto skolēnus,
     * konsultē, informē un izglīto skolēnus,
     * koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
     * organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,
     * vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

   Informāciju un individuālo karjeras konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta. Iepriekš sazinoties ir iespējamas arī attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

   Kontaktinformācija:
   Pedagogs karjeras konsultants – Monta Balode, tālrunis: 22077987
     * elektroniska iespēja skolēniem – e-klases pasts,
     * klātienē izglītības iestādē.

   Informācija par karjeras atbalsta pasākumiem Aizputes novadā:Informācija par karjeras atbalsta pasākumiem Aizputes novadā:
   http://www.aizputesnovads.lv/projekts-nr835016i001

Noderīgas saites:

   Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem
   Nacionālā izglītības iespēju datubāze: http://www.niid.lv/
   Iepazīsti profesiju dažādību!: http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
   Lielākais karjeras portāls Latvijā – piedāvā jaunākās prakses, darba, brīvprātīgā darba vakances: http://www.prakse.lv/
 
  Iepazīsti sevi ar http://www.profolio.lv/
   Filmas par karjeras veidošanu “Zaļais pipars”:
   https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
   https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
   https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4#t=45
   https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw
   Video par personību tipiem:
   https://www.dacebz.com/sakums37876582?fbclid=IwAR2I4wrdvRhTWRj7e4hycm5Im0pWKe4RK3Yz1HboUwpjkxZoiGe06lATYR8
   Tavai karjerai video lekcijas:
   http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA

   Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība ir konkurss 11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Konkurss notiek trīs posmos – sacensība skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.
   Latvijā šāds pasākums notiek trešo gadu pēc kārtas. Trešo gadu tajā piedalās arī Dzērves pamatskolas skolēni. Vietējā mēroga konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Cīravas pagasta bibliotēku.
   Šogad Cīravas pagasta bibliotekāres lasītājus uz “Skaļās lasīšanas sacensību” aicināja 12.martā. Konkursā piedalījās 5.un 6.klases skolēni kopā ar savu audzinātāju V.Valdmani. Savus spēkus izmēģināt bija aicināti arī 4.klases skolēni kopā ar audzinātāju L.Jūrmali, kuriem šī būs laba pieredze nākamā gada konkursam. Katrs konkursa dalībnieks lasīja fragmentu no grāmatas, kas viņam pašam likusies interesanta un aizraujoša. Dalībnieku priekšnesumus vērtēja atbalstoša, saprotoša un zinoša žūrija – skolotājs, mūziķis, lustigsradio.lv vadītājs Mārtiņš Bergmanis, uzņēmēja Anita Pelude un skolotāja Mārīte Milzere.
   Daloties savos par dzirdēto un novēroto konkursa laikā, žūrija atzina, ka iepriecina tas, ka bērni lasa grāmatas, uzdrošinās skaļi lasīt publikas priekšā. Atgādināja arī par dažām lietām, ko svarīgi ievērot turpmāk – uzstāšanās reizei piemērots apģērbs, spēja pārvarēt bailes un satraukumu, neizrādot to klausītājiem u.c.
   Katrs konkursa dalībnieks saņēma uzņēmējas Anitas Peludes sagatavotu dāvanu – M.Zālītes grāmatu “Pieci pirksti”. Reģionālajam konkursam Liepājā tika izvirzīta 6.klases skolniece Marta Pole. Atzinīgu vārdus par savu drosmi un lasītprasmi no žūrijas saņēma arī 4.klases skolniece Katrīna Jurkovska, kura konkursam nebija gatavojusies, bet izmantoja iespēju lasīt grāmatas fragmentu pie “brīvā mikrofona”.
   Pasākuma otrajā daļā ikvienam bija iespēja ieklausīties Mārtiņa Bergmaņa dzīvesstāstā un dzīves atziņās. Mūziķa dzīves moto – es zinu, ko es gribu, jo man ir skaidrs mērķis, es visu varu iemācīties izdarīt pats un to, ko daru, to izdaru perfekti. Uz šo Mārtiņš aicināja arī klātesošos jauniešus. Par dažādiem uzdevumiem balvās varēja saņemt Mārtiņa jaunāko dzejoļu krājumu “Piecas minūtes sev”, kurā iekļauti arī 2 CD ar “Lustīgā blumīzera” ierakstītām dziesmām, kuru mūzikas un vārdu autors ir M.Bergmanis.
   Paldies Cīravas pagasta bibliotekārēm Anitai un Maijai par jauko pasākumu!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833