Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

2.un 4.klase PIEDALĀS KONKURSOS

   Septembra beigās tika izsludināti un oktobra beigās noslēdzās divi konkursi, kuros dalību ņēma arī mūsu skolas skolēni – 2.klase un skolotāja Agnita, kā arī 4.klase un skolotāja Lāsma.
   Konkursā “Drošākā klase” piedalījās vairāk nekā 12 tūkstoši 1.-4.klašu skolēnu no 809 klasēm visā Latvijā. Starp tiem arī mūsu skolas 1.un 2.klase. Skolēniem konkurss deva papildu iespēju pilnveidot un pārbaudīt savas zināšanas par drošu rīcību skolā un ārpus tās. Konkursa dalībnieki, iesniedzot elektronisku pieteikumu, saņēma 10 dažādas sarežģītības jautājumus par drošību, kurus sagatavoja apdrošināšanas sabiedrība BALTA un izdevniecība "Zvaigzne ABC" sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru. Konkursa noslēgumā klase un katrs skolēns atsevišķi saņēma pateicības diplomu par dalību konkursā.
   Otrajā konkursā klasēm bija iespēja parādīt savu radošumu, saliedētību un sadarbības prasmes. Tas bija konkurss “Pārsteidz Drako!” Drako ir zinātkārs, 10 gadus jauns drakoniņš, kurš dzīvo “Laimas” Šokolādes muzejā un mīl lietas darīt kopā.  Iepazīt un izzināt pasauli rotaļīgā veidā ir tas, kas Drako dara laimīgu! Bērniem pazīstami dažādi ģimenes zīmola “DRAKO” našķi – dažādu veidu mīkstās konfektes, kā arī Latvijā ražotās sulu konfektes no augļu un ogu dabīgu sulu koncentrātiem bez mākslīgām piedevām, konservantiem un taukiem.  Konkursam pavisam bija 5 atsevišķas kārtas, no kurām 2.klase piedalījās trijās, bet ceturtie – divās kārtās. Katru nedēļu tika publicēts viens uzdevums, kurš bija jāpaveic visai klasei kopā. Priecājamies par 2.klasi, kura konkursa 3.kārtā bija viena no trim Kurzemes reģiona uzvārētājkomandām un saņēma saldās pārsteiguma balviņas no DRAKO.

Viss ir dabas dots

   Aizputes pagasta Saieta namā 30. oktobrī jau 7. gadu pulcējās 5. – 9. klašu skolēni un skolotāji no Aizputes, Durbes novadu skolām, kā arī no  Krotes Kronvalda Ata pamatskolas, lai piedalītos kārtējā netradicionālās mākslas konkursā. Šī gada tēma - „Viss dabas dots”. Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnos izdomu, iztēli, dot iespēju darboties kopā, satikt domubiedrus, parādīt savas idejas un labi pavadīt laiku. Katra skola konkursā piedalījās ar:
   - 2 audzēkņiem no 5.- 9.klasei.(vizuālā māksla);
   - 1 audzēkni no 5.-9. klasei (mājturība – darbs virtuvē);
   - 1 audzēkni no 5.-9. klasei (mājturība – kokapstrāde);
   Vizuālajā mākslā mūsu skolu pārstāvēja Alma Andersone un Guna Paspārne, kuras veidoja  ainavu  no dabas materiāliem. Mājturībā- Marta Roģe kopīgi ar pārējo skolu dalībniecēm gatavoja biskvīta kūku sēnes formā, bet mūsu skolas pārstāvis Matiss Baumanis izgatavoja vējrādītāju. Mūsu skolēni konkursā sevi parādīja no vislabākās puses, jutās brīvi, darbojās aktīvi un pārliecinoši.
   Konkursa noslēgumā skolēnu paveiktos darbus izstādīja nelielā izstādē. Jebkurš pasākuma dalībnieks varēja novērtēt rezultātu, vienlaikus baudot maizītes un kūku . Katrs skolēns saņēma atbilstošu nomināciju un skaistu piemiņas dāvanu.  Paldies sponsoriem, mākslas un mājturības skolotājiem un visiem, kuri ar prieku palīdzēja, lai svētki atkal izdotos!

-= galerija =-

Pārgājienā iepazīst savu pagastu

   Izmantojot iespēju kādu no pēdējām siltajām rudens dienām pavadīt svaigā gaisā, Dzērves pamatskolas  5.-9. klases skolēni devās pārgājienā  uz Cīravas pagasta nozīmīgākajām kultūrvēsturiskajām vietām.
   5., 6. un  7. klases  audzēkņu maršruts bija saistīts ar mūsu skolas vēsturi, viņi apmeklēja Mācītājmuižas kapus, kur sakopa skolas dibinātāja, Cīravas draudzes mācītāja Kristofa Voltēra (1773-1858) un pirmā skolotāja Andreja Bergmaņa( 1810-1869) atdusas vietas. Pa ceļam viņi piestāja pie  pirmās speciāli skolas vajadzībām celtās ēkas ar skaistu nosaukumu “Rožlejas”, kur no 1869. līdz 1921. gadam mācījās cīravnieku bērni. Jaunieši redzēja, cik lielas izmaiņas pēdējos gados piedzīvojusi bijusī Cīravas mācītāja māja ( jaunais nosaukums – “Mācītāja ferma”) un kā uzlabojušies sadzīves apstākļi šeit dzīvojošām ģimenēm. Tas bijis iespējams, pateicoties Vācijas mācītāja superintendanta Klaus Looft finansiālajam atbalstam.
   9. klases skolēni  devās uz Cīravas akmens krāvumiem. Par šī vides objekta rašanos ir dažādas versijas. Vairāki  pētnieki uzskata,  kā šī vieta esot viena  no enerģētiski spēcīgākajām  Latvijā. Savukārt vēsturnieki domā,  ka akmens krāvums ir veidojies lauksaimnieciskās darbības rezultātā, kad mūsu senči iekopuši savus laukus un no tiem nolasījuši akmeņus, tos pabīdot gar lauka malām. Devītklasnieki bija izvēlējušies  veikt visgarāko maršrutu,  viņi tajā iekļāva arī Dunalkas pagasta centra un parka apskati.
   8. klases skolēni secināja, ka viņi savam  pārgājienam varētu dot nosaukumu “Zudusī Cīrava”.  Jaunieši apskatīja bijušās putnu fabrikas teritoriju, uzzināja, ka lielās, krūmiem aizaugušās bedres vietā stadionā kādreiz bijis peldbaseins un ka Cīravas arodvidusskolā kādreiz mācījās tik daudz audzēkņu, ka bija nepieciešamas divas kopmītņu ēkas, no kurām viena tagad diemžēl stāv tukša. Astotklasnieki iegriezās arī Cīravas lidlaukā, kur, kaut arī ne tik bieži kā agrāk, lidojumi vēl notiek.
   Pārrunājot redzēto, skolēni secināja, ka vairākās Cīravas vietās viņi pārgājiena laikā bija nokļuvuši pirmoreiz, uzzināts daudz jauna par savu pagastu.

-= galerija =-

SKOLĒNI IEPAZĪST PROFESIJAS – LEĻĻU TEĀTRA AKTIERIS, KANISTERAPEITS

   No 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisinās Karjeras nedēļa, kuras šī gada tēma  - “Nākotnes profesijas”, bet sauklis – “Ielogojies nākotnē!”.
   Dzērves pamatskolas skolēniem tiek piedāvāti vairāki pasākumi gan Karjeras nedēļas ietvaros, gan skolēnu rudens brīvlaikā.
   Pirmdien, 14.oktobrī, Dzērves pamatskolas skolēniem, bija iespēja iepazīties ar leļļu teātra un kanisterapeita profesijām. Leļļu teātra aktieris un kanisterapeits Ingars Gudermanis pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar leļļu teātra darba specifiku, padaloties arī dažos aktiera noslēpumos, kā arī palīdzēja saprast, ko nozīmē svešvārds “kanisterapeits”. Skolēni uzzināja, ka kanisterapija ir īpaša terapija ar apmācītiem suņiem, kas palīdz gan fizisku, gan psiholoģisku problēmu ārstēšanā. Nevienu neatstāja vienaldzīgu Ingara labākais draugs un darbabiedrs – sunītis Alfijs, kurš kopā ar savu saimnieku nokārtojis vairākus eksāmenus, lai kļūtu par suni – terapeitu. Viņa īpašās prasmes bija iespēja izbaudīt katram pasākuma dalībniekam.
   Otrdien, 15.oktobrī, uz Aizputes vidusskolu devās 9.klases skolēni, lai piedalītos pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC”. Te skolēni uzzināja par prasībām, tendencēm un nepieciešamajiem talantiem nākotnes darba tirgū.
   Abi minētie pasākumi tika finansēti no ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833