Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

ZINĀTNIEKU NAKTS 2019

   Jau vairākus gadus Dzērves pamatskolas skolēni izmanto iespēju savas zināšanas dabaszinātņu priekšmetu jomā papildināt, apmeklējot Zinātnieku nakts pasākumus. Šogad šī mācību vizīte tika iekļauta Eiropas Sociālā fonda projekts  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 aktivitāšu plānā. Pasākumā piedalījās 17 Dzērves pamatskolas 4.-9.klašu skolēnu.
   RSU Medicīnas izglītōibas tehnoloģiju centrā skolēniem bija iespēja izzināt ķermeni, izmantojot virtuālās realitātes brilles, piedalīties ātrrakstīšanas sacensībās uz rakstāmmašīnas un datora, iejusties izmeklētāja ādā, apskatot nozieguma vietu, apskatot un vizualizējot pēdas, kā arī izaicināt savu prātu reakcijas ātrumam, viltus atmiņas testam un citiem interesantiem uzdevumiem. Ķīmijas zināšanas bija iespēja papildināt, iesaistoties eksperimentos, kuru laikā nācās noteikt medicīnā lietojamās vielas un šķīdumus, tos nenogaršojot, un izveidojot vielas ķīmiskās formulas modeli.
   Ļoti dažādas zināšanas un prasmes pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iegūt un paplašināt LU Dabas mājā. Ikviens varēja apskatīt dažādu jomu zinātnieku pētījumus un demonstrētos eksperimentus. Apskatei bija atvērta laboratorija, kurā bija iespēja vērot biotestēšanu. Kopā ar augu fiziologiem tuvplānā varēja aplūkot augus no visas Latvijas un noskaidrot, kādēļ daži augi spēj izdzīvot tur, kur nekā nav. Mikrobiologu vadībā interesentiem bija iespēja veikt eksperimentu, kurš bija jāņem līdzi uz mājām, lai ieraudzītu rezultātu. Savukārt STEaMup darbnīca ikvienam ļāva iejusties zinātnieka ādā, saprast, ka mācīties ir viegli, un ieraudzīt eksaktās zinātnes no cita skatu punkta.

Lasīt tālāk ...

OLIMPISKAJAI DIENAI VELTĪTS ZĪMĒJUMU KONKURSS

   Olimpiskās dienas, kas tiek rīkota par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienai,  ietvaros tika izsludināts zīmējumu konkurss. Konkursa organizētāji – Latvijas Olimpiskā komiteja. Darbus iesniegt bija aicināti skolu 1.-6.klašu skolēni. Zīmējumu konkursa tēma “Latvijas Olimpiskās komandas talismans”.
   Izvērtēšanai Aizputes novadā tika iesniegti 7 Dzērves pamatskolas skolēnu darbi: Jana Haritonova (2.klase), Mārtiņš Brass (3.klase), Mārcis Mucenieks (3.klase), Alise Jansone (3.klase), Dāvids Jansons (4.klase), Marta Pole (6.klase), Kristers Ķipsts (5.klase).

-= galerija =-

Ekoskolas turpina uzturēt vides izglītību visā Latvijā jau 17 gadus

   Šogad 178 izglītības iestādes saņēma Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā. Ekoskolas uzrunā vietējās kopienas un veido vides izglītības tīklu 75 pašvaldībās visā Latvijā.
   Svinīgais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notika 16.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Dzērves pamatskola starptautisko Ekoskolu apbalvojumu – Zaļo karogu – saņēma jau 7 reizi pēc kārtas. Apbalvošanas pasākumā piedalījās Ekopadomes pārstāves – Marta Roģe, Elīza Stulpe un skolotāja Lāsma Jūrmale.
   Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā apvieno vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām.
   Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “Apbalvoto Ekoskolu skaits pēdējos gados ir nostabilizējies un aizvien pievienojas arī jaunas skolas, par ko ir liels prieks. Lai sniegtu atbalstu skolām, turpinās arī programmas attīstība. Esam pilnveidojuši metodisko materiālu bāzi, īstenojuši skolotāju profesionālās pilnveides kursus un šogad piedāvāsim arī jaunus projektus, pasākumus gan skolotājiem, gan jauniešiem, kuros iesaistīties, lai panāktu arvien lielākas pārmaiņas vides aizsardzības un izglītības jomā. Ejot līdzi laikam, turpināsim arī Ekoskolas atbalstīt jaunās kompetenču pieejas ieviešānā, izmantojot vides izglītību kā instrumentu.”
Apbalvoto skolu saraksts
   Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
Vides izglītības fonds
http://www.videsfonds.lv
https://www.facebook.com/videsfonds/

-= galerija =-

ADAPTĀCIJAS DIENA APRIĶU MUZEJĀ

   Jauno mācību gadu Dzērves pamatskolas 1.-4.klašu skolēni uzsāka, dodoties izbraukumā uz Apriķu muzeju. Te visus sagaidīja priecīgi pārsteigti un enerģiski Rūķi, kuri bija sagatavojuši ciemiņiem dažādas aktivitātes. Tā kā ieradāmies rīta pusē, lai kārtīgi pamostos, visi tika aicināti uz rīta vingrošanu, kas palīdzēja iekustināt gan ķermeni, gan prātu.
   Apriķu muiža, kuras skolas stāstu grāmata tika aizvērta pagājušajā rudenī, mūs sagaidīja gaiša un aicinoša. Pirmā dāvana, kuru saņēmām, bija aizputnieces Guntas Ruicēnas izstāde – koša, krāsaina un pārdomas rosinoša. Nevienam nebija grūti izpildīt pirmo Rūķu sagatavoto uzdevumu – izvēlēties to gleznu, kura tobrīd uzrunāja visvairāk. Izvēles bija ļoti dažādas – gan koši dzeltena saulespuķe un sulīgs jāņogu ķekars, gan maģisks ugunskurs, durvis uz nezināmo un klusā daba.
   Pēc pārdomām bagāta ievada, skolēni pa klasēm kopā ar savām audzinātājām devās iepazīt Apriķu muižu un tās apkārtni, izpildot daudzos Rūķu sagatavotos uzdevumus. Pirmā un otrā klase savas vasaras sajūtas atspoguļoja kopīgā zīmējumā, ar brīnumotu gleznojot savu brīnumpuķi, bet muzeju iepazina, dodoties „Krāsu medībās”.
   Savukārt trešās un ceturtās klases skolēniem bija iespēja savas vasaras sajūtas atspoguļot apgleznojot akmeņus. Ar aizrautību visi iesaistījās „Mazā arheologa” darbnīcā, kur muižas parkā norobežotā laukumiņā bija jāveic „arheoloģiski izrakumi”, mēģinot noteikt, kurā laikā un kas atradumus būtu varējis izmantot. Lai iepazītu Apriķu muzeju, skolēni devās „Dārgumu medībās”,  lai atrastu muzeja eksponātus, kas atzīmēti ar sarkanbaltsarkano karodziņu un Latvijas vēsturē dažādos laika posmos nozīmīgi.
   Pēc kārtīgas izkustēšanās pauzes un cienāšanās ar pašu gatavotām sviestmaizēm (paldies 4.klasei!), Rūķi ciemiņus aicināja uz dienas noslēgumu pie dižskābārža, atgādinot katram, ka viss ir iespējams, ja tiecamies pēc saviem sapņiem, nebaidāmies kļūdīties un mācāmies no savām kļūdām.
   Paldies sirsnīgajiem, aizrautīgajiem un nenogurdināmajiem Apriķu muižas Rūķiem – Ainai un Dzintrai! Lai mums visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833