Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

CETURTIE JAU LIELI

   Maija beigās Dzērves skolā svētkus svin jaunāko klašu skolēni. Par tradīciju ir kļuvis pasākums „CETURTIE JAU LIELI” jeb 4.klases mazais izlaidums. Tā plānošana un organizēšana katru gadu  uzticēta 3.klases skolēniem.
   Šogad 3.klase uzdevumu uztvēra ļoti nopietni un pasākuma plānošanai ķērās klāt jau laikus, kopā ar audzinātāju sagatavojot 4.klases skolēniem dažādus pārbaudījumus.
   28.maija rītā 4.klases skolēnus sagaidīja pirmais uzdevums – pārdomāt pirmos četrus kopā pavadītos gadus un uzrakstīt savu klasesbiedru labākās īpašības. Vēlāk pie 4.klases ieradās fotokompānija „Dzērves foto”, piedāvājot atraktīvu fotosesiju.. Pusdienlaikā  - svētku pasākums. Te, klātesot visiem jaunāko klašu skolēniem, ceturtie ar dažādu uzdevumu palīdzību tika pārbaudīti, lai pārliecinātos par viņu zināšanām, atraktivitāti un to, cik labi viņi pazīst viens otru un savu klases audzinātāju. Uzdevumi tika izpildīti izcili un pasākuma dalībnieki apstiprināja, ka 4.klases skolēni – Dārta, Viktors, Gunda Aleksandra un Ance -  ir gatavi doties uz 5.klasi, savukārt skolotājai Kristīnei R. atļauts 1.septembrī sagaidīt skolā savu jauno 1.klasi.
   Paldies Dārtas mammai par apsveikumiem 4.klases audzinātājai un skolēniem! Paldies 3.klases audzinātājai Lāsmai un  skolēniem – Katrīnai, Nellijai, Elīzai, Artai, Emīlijai Lūcijai, Ingmāram, Andrim Elmāram, Dāvim, Dāvidam un Sandim par aktīvo iesaistīšanos pasākuma organizēšanā un vadīšanā. 3.klases skolēniem šī bija pirmā pieredze gandrīz patstāvīgi vadot izplānotās aktivitātes un svētku pasākumu. Viss izdevās lieliski!

-= galerija =-

IEPAZĪSTAM PROFESIJAS KOPĀ AR K – KOMANDU

   Mācību gada noslēgumā sākumskolas klašu skolēniem kopā ar improvizācijas teātra aktieru „K” KOMANDU bija iespēja iepazīt dažādas profesijas. Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalsta aktivitāšu plāna ietvaros.
   Improvizācijas aktieru "K" komanda kopā ar skolēniem pārrunāja un atraktīvā veidā atklāja prasmes, kādas būtu nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Profesiju attēlošanā iesaistījās arī paši skolēni. Otrās klases skolēnam Mārtiņam B. savā priekšnesumā izcili izdevās attēlot vislabāko un laipnāko autobusa šoferi. Arī pārējiem skolēniem bija iespējas atklāt ciemiņiem savas sapņu profesijas un kopā noskaidrot, kādām īpašībām un prasmēm šo profesiju pārstāvjiem būtu jāpiemīt, lai varētu teikt, ka tas tiešām ir labs savas jomas speciālists.
   Projekts turpināsies arī nākamajā mācību gadā, līdz ar to skolēniem gan skolā ar klātienes tikšanos un sarunu, gan mācību vizīšu un citu aktivitāšu palīdzību būs iespēja iepazīt dažādas profesijas.

-= galerija =-

SKOLAS SOMĀ - IEPAZĪŠANĀS AR SUITU NOVADA VĒSTURI UN TRADĪCIJĀM ALSUNGĀ

   Maija nogalē vairākas Dzērves pamatskolas jaunāko un vecāko klašu skolēnu grupas devās ekskursijā uz Alsungu, lai nodarbībās „Ielūdz suitu sievas!” tuvāk iepazītos ar suitu novada savdabīgajām tradīcijām un bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Izbraukumi tika organizēti programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros.
   Viens no Kurzemes puses tradicionālajiem ēdieniem ir sklandrausis  - apaļš plācenis,  kas gatavots no stingras rudzu miltu mīklas un pildīts kārtās ar vārītiem kartupeļiem un burkāniem. Kopš 2013. gada tas kā pirmais lauksaimniecības produkts no Latvijas ir reģistrēts sarakstā "Garantēta tradicionālā īpatnība", kas nozīmē to, ka sklandrausis tiek novērtēts un aizsargāts ES līmenī. Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka ciemošanās Alsungā sākas tieši ar šī ēdiena gatavošanas prasmju apgūšanu. Skolēni paši mīcīja mīklu, veidoja slandraušu pamatu jeb žogu, mācījās pareizi sagatavot pildījumu. Darba procesu vadīja enerģiskā un asprātīgā suitu saimniece, kuras valodā skanējā Alsungas izloksnei raksturīgi vārdi  un izteicieni.
   Jautrības pilna bija tikšanās ar slavenā etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” dalībniecēm. Puiši un meitas ne tikai tika apdziedāti un izdancināti, bet viņi  arī varēja tuvāk aplūkot dažādas tautastērpa sastāvdaļas un uzzināt par tā valkāšanas  tradīcijām.  Izrādās, ka tikt pie košā suitu sievu apģērba nemaz nav lēts prieks – tas var izmaksāt pat vairāk nekā pusotru tūkstoti eiro. Skolēnus ieinteresēja stāstījums par I. Kolmanes filmas “Ručs un Norie” uzņemšanu un praktiskā nodarbība, kurā zēni varēja izmēģināt pa suitu modei sasiet kakla lakatiņu, bet meitenes  - lakatu ar “ragiem”.
   Alsungā atrodas arī vairākas nozīmīgas kultūrvēsturiskas celtnes, viena no tām ir senā ordeņa pils, kura  ir  viena  no retajām viduslaiku pilīm Latvijā, kas daļēji saglabājusies līdz mūsdienām savā vēsturiskajā veidolā. Skolēniem ļoti patika realitātē apskatīt to, ko viņi par piļu plānojumu un iekārtojumu bija mācījušies vēstures stundās, interesanti bija izbaudīt dažādus akustiskos efektus. Savukārt Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcā visiem pozitīvas emocijas izraisīja neliels ērģeļmūzikas koncerts Daces Nastevičas izpildījumā. Alsungas novadpētniecības muzejā  skolēni daudz uzzināja par senajām  kāzu tradīcijām: kam bija jābūt meitas pūrā, ko līgava un līgavainis viens otram dāvināja u.c. Noderīgi bija aplūkot dažādus senus priekšmetus un darbarīkus, kas kādreiz atradās katrā zemnieka mājā un bieži tiek pieminēti latviešu klasiskās literatūras darbos.
   Skolēni, novērtējot ekskursiju uz Alsungu, atzina, ka tā bija interesanta, viņi varēja izmantot latviešu valodas un literatūras, vēstures, mājturības, mūzikas stundas iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī uzzināt daudz ko jaunu.

Skolotāja Vita Valdmane

-= galerija =-

STARPTAUTISKAIS MATEMĀTIKAS KONKURSS „ĶENGURS” 2019

   Jau otro gadu Dzērves pamatskolas skolēni izmēģina spēkus starptautiskajā matemātikas konkursā „Ķengurs”.  Paši organizētāji skaidro, ka miljoniem bērnu daudzās valstīs vairs nav jāskaidro, kas ir  „Ķengurs” – tā ir milzīga starptautiska matemātikas spēle – konkurss ar devīzi „Matemātika visiem”.
   Šajā gadā konkursā piedalījās 16 500 skolēnu no 250 Latvijas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja 8 skolēni.: 3 klase skolēni - Sandis Ašmanis, Ingmārs Liebus, Katrīna Jurkovska, Arta Pugule; Kevins Petrovs, Marta Pole un Diāna Prūse no 5.klases, kā arī 7.klases skolniece Sannija Liebus. 3.un 5.klases skolēni konkursā piedalījās jau arī iepriekšējā mācību gadā, Sannijai šī bija jauna pieredze. Lai atrisinātu uzdevumus, bija nepieciešamas spēcīgi attīstītas spriešanas un loģiskās domāšanas prasmes un atjautība, kā arī prasmes precīzi izlasīt uzdevuma nosacījumus. Skolēniem  bija jāizpilda  no 24 (jaunāko klašu grupā) līdz 30 (vecāko klašu grupā) uzdevumiem.
   Kopumā lepojamies ar mūsu skolēnu sniegumu konkursā.  Pavisam Latvijas konkursā piedalījās 2585 3.klašu skolēni, 2018 5.klašu skolēni, 1476 7.klašu skolēni.
   Mūsu skolēnu sniegumā vislabākie rezultāti  3.klases skolniekam Sandim Ašmanim, kurš ieguva 4.vietu Latvijā 3.klašu grupā, Ierindojot Dzērves skolu labāko skolu TOP 10 šajā konkursā. Arī pārējo dalībnieku sniegums konkursā ļoti labs – 3.klases skolniekam Ingmāram Liebus – 23 vieta Latvijā, Katrīnai Jurkovskai – 156, Artai Pugulei – 243 vieta Latvijā. 5.klašu grupā Kevinam Petrovam  40 vieta Latvijā, Diānai Prūsei  - 58, Martai Polei – 89 vieta Latvijā. 7..klases skolniece Sannija Liebus ieguva 42 vietu Latvijā.
   Paldies skolotājām Ingai Tontegodei un Lāsmai Jūrmale par skolēnu motivēšanu un konkursa organizēšanu skolā! Paldies skolēniem par interesi un vēlmi piedalīties! Ceram, ka nākamajā mācību gadā būs vairāk skolēnu, kuri vēlēsies pārbaudīt savas zināšanas netradicionālu uzdevumu risināšanā un dalībnieki skaits pieaugs.

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833