Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Skolotāji

Mairolds Blūms - skolas direktors, mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Gita Petrovica - 6.klases audzinātāja, direktora vietniece izglītības jomā, sociālo zinību, vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Agnita Vaitkus - 1.klases audzinātāja, sākumskolas un interešu izglītības skolotāja

Lāsma Jūrmale - 3.klases audzinātāja, sākumskolas un interešu izglītības skolotāja

Liene Bērziņa - 8.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja

Ligita Norenberga - informātikas skolotāja

Maija Pētersone - 9.klases audzinātāja, mūzikas, interešu izglītības skolotāja

Inga Roģe - sporta, interešu izglītības un bioloģijas 

Kristīne Rozentāle - 4.klases audzinātāja, sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Gunta Rūtenberga - krievu  valodas skolotāja

Maira Skabule - 2.klases audzinātāja, sākumskolas un interešu izglītības, ģeogrāfijas skolotāja

Inga Tontegode - matemātikas skolotāja

Vita Valdmane - 5.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Irita Dobele - ķīmijas skolotāja

Rebeka Skuja - skolotāja logopēde

Kristīne Elerte - 7.klases audzinātāja, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, interešu izglītības skolotāja

Juris Zauers - fizikas skolotājs

Skolotaji 19 20

Darbinieki

Zigurds Meiers - saimniecības vadītājs

Vīgrieze Ruta - lietvede

Normunds Zeniņš - informātikas speciālists

Liene Druskina - pavāre

Anita Trenmore - pavāra palīgsJānis Trenmors - remontstrādnieks

Indra Daiļidjonoka - apkopēja

Dace Ābele - medicīnas māsa

Inta Dunaiska - apkopēja

Agris Ančenko - remontstrādnieks (vasara)

 Darbinieki 19 20

 

Atbalsta personāls

Rebeka Skuja - logopēde

AP_2014 - 3

Gunta Freimane - medmāsa 

Gunta
Gunta

 

 

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833